“සිංහලෙන් මූණුපොතය කියලා ලස්සන නමකින් ට්‍රාන්ස්ලෑට් කොරගෙන හිටියට මොකද ඇත්තට ම මේක බුකියක් නොහොත් සූදුපොලක් ය කීවොත් නිවැරදිය!“ 😮 ඔන්න ඉතිං මෙහෙම එකක් ඔබේ කණවැකුණොත්

Read More

“A/L වනාහි සැවොම විඳිය යුතු හා බහුතරයක් විඳින ජීවිතයේ සුන්දර ම අවධියයි. සරසවිය ගැන වර්ණනා කළවුන් එක්ක සැසඳුවා ම මෙයත් එවන් ම විවිධාකාර අත්දැකීම් සමුදායකින්

Read More

You cannot copy content of this page