දැන් සිංහලෙන් Google Search Suggestions

ගූගල් වලින් ඔන්න දැන් සිංහලෙනුත් Search Suggestions දෙන්න පටන් අරගෙන. 😀

පහුගිය කාලේ සිංහලයාත් එක්ක ගූගල් පොඩි වලියක් දාගෙනනෙ තිබුණෙ?! මතක ඇතිනෙ අර අපේ කට්ටියක් Google AdSense එක්ක පොඩි සෙල්ලමක් දාපු හැටි? 😛
සිංහලෙන් Interface එක විතරක් දීලා තිබුණට මේ පහසුකම ඉස්සර තිබුණෙ නෑ. ඒ වගේ ම තව දෙයක් මේකෙන් ඔප්පු වෙනවා; ලංකාවෙ කට්ටිය සිංහලෙන් Google කරලා තියෙනවා. ඒකයි ඔය GoogleBot වැඩේ පටන් අරන් තියෙන්නෙ! තාම ගොඩක් හොඳට Suggestions වැඩනැහැ. බලමුකො ඉස්සරහදි.. 🙂

Published by Thambaru Wijesekara

Find out more on Personal Website.

Join the Conversation

2 Comments

  1. මේ මාතෘකාව කාලෝචිතයි,පළකිරීම පිලිබදව ඔබට‍ ස්තුතියි

Leave a comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.