දැන් Windows 7 සිංහලෙන් පාවිච්චි කරනවා ඇති නේද? එහෙම නැත්නම් මේ ලිපිය බලන්න. W7 සිංහලෙන් ඔන්න පහුගිය දවස්වල මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය 2010 ඔෆිස් පැකේජයෙත් සිංහල අතුරුමුහුණත එළි

Read More

You cannot copy content of this page