එක්තරා රජ කෙනෙක් උත්සාහවන්ත භාවය සහ  වාසනාවන්ත භාවය පරීක්‍ෂා කිරීමට ඒ ඒ වර්ගයේ යැයි පිළිගත් මිනිසුන් දෙදෙනෙක් අල්වා සිරගත කරන ලදී. ඔවුන් නිරාහාරව තැබීමටත් දක්‍ෂතා

Read More

ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්ට කෙනෙක් ඔරලෝසු තුනක් දීල ඇහුවලු මොන ඔරලෝසුවට ද කැමති කියල. හැබැයි පළමුවැන්න වේලාව අඩුවෙන් යන එකක්; දෙවැන්න වැඩියෙන් වෙලාව යන එකක්;  තෙවැන්න වෙලාව

Read More

බොහෝ සූදානමින් ඉදිරියට කෙටි සටහන් අතරින් වෙහෙසෙමින්; බියෙන් අවුරුද්ද පුරා ලත් දැනුම සම්පිණ්ඩනය කෙරෙමින් කොටස් වශයෙන්; මතකයේ පහසුවට…

Read More

ඔබ හිතන්නෙ මේ ජනේලය මොන පැත්තටද මූණලා තිබෙන්නෙ? වමට ද නැත්නම් දකුණට ද? මෙය සැබැවින් ම අක්‍ෂි-මායාවක් ඇති කැරැලමින් අඳින ලද්දකි. (උපුටාගැනීම: අන්තර්ජාලයෙනි)

Read More

You cannot copy content of this page