ඒ/ලැවැල්ලේ ලියූ හැටි

අගෝස්තුව ද අහවර ය. දැන් ය ජීවිතය පටන් ගන්නේ. ආතල් අහවරය. දැන් ය වගකීම් පටන් ගන්නේ. බලහල්ලාකො මේ මාසෙකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේදැ? 😛 මොනවා කරන්නද.. හැමෝම මූණදෙනවනේ කියලා හිතහදාගන්න ට්‍රයි එකක් දැම්මත් සංසන්දනය කියන එක මොකක් හරි කරුමෙකට uninstall වෙලා ගොඩක් කල්. ඉතිං මටද මා නැතිඋණා? සත්තයි, එකසැරේම 😮 පාසලට මොන්ටිසෝරි කාලෙදි මැරීගෙන ලව් […]

(අ/වි)භාගය

බොහෝ සූදානමින් ඉදිරියට කෙටි සටහන් අතරින් වෙහෙසෙමින්; බියෙන් අවුරුද්ද පුරා ලත් දැනුම සම්පිණ්ඩනය කෙරෙමින් කොටස් වශයෙන්; මතකයේ පහසුවට…