අම්මා අපේ හරි හොඳයි – Lyrics, MP3

ගොඩක් ඉස්සර වෙළඳ දැන්වීමක් නිසා හිතට වැදුණු, දැන් අහම්බෙන් අහන්න ලැබෙන “අම්මා අපේ හරි හොඳයි” සින්දුව පරණ මතක අවදි කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු නිසා මෙහි Lyrics සහ MP3 එක මෙහි අඩංගු කරනවා.

නිසල දිය මත විල් තෙරේ [Lyrics]

නිසල දිය මත විල් තෙරේ ඔබේ සිනා මල් කැන් පිපුණා ඒ මල් යහනේ දෙව්ලිය වඩිනා හද විල දිය රැලි නෙක නැගුණා දෝතට ගත් දිය මල් පෙති අතරේ කඳුළක රස මා නැහැ දුටුවේ

සුවහස් කලක් කෙතරම් හොඳ කළත් [Lyrics]

සුවහස් කලක් කෙතරම් හොඳ කළත් එක මොහොතකින් ඒ මැකී යන්නේ කිමද මේ මිනිසුනේ කළගුණ ද ගිලිහී ගියේ පුතේ නුඹ දැනගන් කළ හොඳ ම පමණක් ඉතිරිවේ සති දෙකක මතකයේ නොමිනිස්කම හද රැඳේ දුවේ නුඹ රැකගන් සිල් බිඳුණු දා කිසිවෙක් නෑ ලොවේ දිවි ගමන යහගුණේ මෙතින් මෙත සංසිඳේ

සිංහල සින්දුවල සැඟවුණු හාස්‍යමය රහස්

නිතර ඇහෙන සින්දුවල පද පේලි අතරේ හැංගුණු රහස් ඕනෑතරම් තිබෙනවා. ඒවා ටිකක් කල්පනා කරලා බිඳලා ගත්තා ම පිස්සු හැදෙන ලොජික් තමයි ඒවයි තියෙන්නේ. මේ ඒ වගේ අන්ධභූත කථා තියෙන සහ කථා හදන්නට පුළුවන් පරණ සින්දු ටිකක්.